Regnskab


Udvalgte regnskabstal (tkr.)202020192018201720162015
Renter af udlån2.3062.3782.3442.3262.2812.433
Renter af bankindestående000023
Kursregulering, værdipapirer-8-18-12738-152
Bestyrelsesmøder og generalforsamling3161465267106
Løn/adm. honorar797797635476482453
Tab + hensættelse på udlån 8901.2661501.4551.5001.633

Årets resultat4922801.287355134135
Værdipapirer180188206333295297
Udlån54.14856.30760.36159.06957.74060.311
Bank og Sparekasser13.87311.6957.8027.5219.2186.400

Egenkapital58.59458.10257.82156.53256.19656.061
Korrektiver9.56010.10010.65010.50011.2009.700
Antal lån727581807781
Bevilgede + udbetalte lån121114131214
(14.650)(12.000)(14.750)(13.900)(10.950)(12.750)

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)
Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa
Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster