Regnskab


Udvalgte regnskabstal (tkr.)201720162015
Renter af udlån2.3262.2812.433
Renter af bankindestående023
Kursregulering, værdipapirer38-152
Bestyrelsesmøder og generalforsamling5267106
Løn/adm. honorar476482453
Tab + hensættelse på udlån 1.4551.5001.633

Årets resultat355134135
Værdipapirer333295297
Udlån59.06957.74060.311
Bank og Sparekasser7.5219.2186.400

Egenkapital56.53256.19656.061
Korrektiver10.50011.2009.700
Antal lån807781
Bevilgede + udbetalte lån131214
(13.900)(10.950)(12.750)

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)
Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa
Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster