Regnskab


Udvalgte regnskabstal (tkr.)20192018201720162015
Renter af udlån2.3782.3442.3262.2812.433
Renter af bankindestående00023
Kursregulering, værdipapirer-18-12738-152
Bestyrelsesmøder og generalforsamling61465267106
Løn/adm. honorar797635476482453
Tab + hensættelse på udlån 1.2661501.4551.5001.633

Årets resultat2801.287355134135
Værdipapirer188206333295297
Udlån56.30760.36159.06957.74060.311
Bank og Sparekasser11.6957.8027.5219.2186.400

Egenkapital58.10257.82156.53256.19656.061
Korrektiver10.10010.65010.50011.2009.700
Antal lån7581807781
Bevilgede + udbetalte lån1114131214
(12.000)(14.750)(13.900)(10.950)(12.750)

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)
Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa
Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster