Regnskab


Udvalgte regnskabstal (tkr.)2018201720162015
Renter af udlån2.3442.3262.2812.433
Renter af bankindestående0023
Kursregulering, værdipapirer-12738-152
Bestyrelsesmøder og generalforsamling465267106
Løn/adm. honorar635476482453
Tab + hensættelse på udlån 1501.4551.5001.633

Årets resultat1.287355134135
Værdipapirer206333295297
Udlån60.36159.06957.74060.311
Bank og Sparekasser7.8027.5219.2186.400

Egenkapital57.82156.53256.19656.061
Korrektiver10.65010.50011.2009.700
Antal lån81807781
Bevilgede + udbetalte lån14131214
(14.750)(13.900)(10.950)(12.750)

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)
Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa
Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster