Regnskab


Udvalgte regnskabstal (tkr.)20222021202020192018201720162015
Renter af udlån1.82020292.3062.3782.3442.3262.2812.433
Renter af bankindestående-330000023
Kursregulering, værdipapirer0105-8-18-12738-152
Bestyrelsesmøder og generalforsamling85573161465267106
Løn/adm. honorar828829797797635476482453
Tab + hensættelse på udlån -7926058901.2661501.4551.5001.633

Årets resultat1.6045664922801.287355134135
Værdipapirer00180188206333295297
Udlån41.57447.23354.14856.30760.36159.06957.74060.311
Bank og Sparekasser26.86021.10713.87311.6957.8027.5219.2186.400

Egenkapital60.76459.16058.59458.10257.82156.53256.19656.061
Korrektiver7.7109.1909.56010.10010.65010.50011.2009.700
Antal lån6170727581807781
Bevilgede + udbetalte lån1013121114131214
(10.400)(13.565)(14.650)(12.000)(14.750)(13.900)(10.950)(12.750)

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)
Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa
Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster