Lånevilkår


 • Der ydes lån på op til 2,5 mio. kr.
 • Såfremt der foretages nye investeringer er der mulighed for at supplere det allerede bevilgede lån / etablere nyt lån op til p.t. max. 2,5 mio.kr.
 • 15 års restløbetid på bevilgede lån, heraf op til 5 års afdragsfrihed.
 • Serielån med terminer 11/6 og 11/12.
 • Der stilles krav om pantesikkerhed i ansøgers
  ejendomme næst efter realkreditlån.
 • 4% fast rente.
 • Kr. 2.500,- ekspeditionsgebyr for lån op til 1 mio. kr.
 • Kr. 5.000,- ekspeditionsgebyr for lån fra 1 mio. kr.
 • Herudover offentlige gebyrer ved tinglysning.
 • Kr. 2.500,- ekspeditionsgebyr for øvrige ekspeditioner.