Forretningsudvalget


Formand
Gårdejer Sven Vognsen Hansen, Perbølvej 9, Kliplev, 6200 Aabenraa

Næstformand
Gårdejer Peter Thyssen, Ribevej 21, 6520 Toftlund.

Sekretær
Gårdejer Jacob Sander-Larsen, Nørremark 7, Kær, 6400 Sønderborg.

Forretningsfører Jørgen Jørgensen, 6360 Tinglev