Foreningen Landeværnet


Foreningen Landeværnet blev oprettet den 24. januar 1927 som et led i den nationale kamp om jorden i det dansk-tyske grænseland.
Denne jordkamp var begyndt i 1890’erne med bosætningen af tyske landmænd i Sønderjylland og den preussiske stats opkøb af store gårde og omdannelse af dem til domænegårde. Efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 troede mange, at jordkampen var forbi.

Det tyske mindretal i landsdelen var imidlertid utilfreds med den nye grænse. Da det sønderjyske landbrug i midten af 1920’erne blev ramt af en svær krise, forsøgte mindretallet et jordpolitisk fremstød ved at oprette Kreditanstalt Vogelgesang i efteråret 1926. Formålet var at støtte tysksindede landmænd ved at yde dem billige lån, men også at udnytte krisen til at erobre landbrugsejendomme fra danske over på tyske hænder. Lånekapitalen kom ad hemmelige kanaler fra den tyske stat.

Som et dansk modtræk blev Foreningen Landeværnet stiftet. Under mottoet ”Dansk jord på danske hænder” skulle Landeværnet yde billige og risikovillige lån til dansksindede landmænd i den såkaldt ”truede firkant” mellem Højer, Løgumkloster, Aabenraa og Gråsten. Så kunne de bedre modstå de fristende lånetilbud fra Kreditanstalt Vogelgesang og ikke mindst de betingelser af national art, der var knyttet til lånene.
Landeværnets første formand blev gårdejer Hans Andersen fra Kongsbjerg ved Abild. Han var formand helt til 1963.

Landeværnet var og er ikke nogen kreditforening i gængs forstand, idet medlemmerne ikke er låntagerne, men långiverne, der for at tiltræde foreningen har ydet et indskud på mindst 100 kr. Kapital blev endvidere skaffet ved en storstilet landsindsamling i 1927. Derimod har Landeværnet aldrig modtaget tilskud fra den danske stat.

Det lykkedes for Landeværnet at afbøde Vogelgesangs fremstød ved en omfattende långivning til kriseramte landmænd. Landeværnet ville også gerne arbejde på længere sigt ved at medvirke til jordforbedring og udstykning af husmandsbrug og små gårde i grænseegnen. Den hårde landbrugskrise i 1930’erne satte imidlertid en stopper for disse planer – alle midler måtte bruges til at holde danske landmænd ved deres gårde. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 var det vigtigere end nogensinde.

Efter det tyske nederlag i 1945 blev Kreditanstalt Vogelgesang tvangslikvideret og dens gårde beslaglagt af den danske stat. Efter den nationalpolitiske afspænding siden midten af 1950’erne klingede jordkampen langsomt ud, navnlig fra 1970’erne. Landeværnets opgave har derefter været den almene at støtte unge landmænds etablering i Sønderjylland med billige lån. Dermed yder Landeværnet sit bidrag til at opretholde et erhvervsliv og fremme bosætningen i landdistrikterne.