Møder i Forretningsudvalget p.t. aflyst p.g.a. Corona virus.

Kontoret kan fortsat kontaktes på tlf. 74 64 40 54 eller mail j.j@landevaernet.dk