Næste møde i Forretningsudvalget forventes afholdt ultimo august 2020.