Ekstraordinært møde i Forretningsudvalget afholdes tirsdag den 9. juli 2019 kl. 09.00

Næste møde i Forretningsudvalg afholdes mandag den 19. august 2019  kl. 9.00