Forside
Aktuelt
Lånevilkår
Ansøgning
Bestyrelse
Forretningsudvalg
Regnskab
Historie
Lånefonden
for Sønderjylland
Kontakt


  
CMS

Landeværnets legater

Igennem tiden har nationalt engagerede mennesker og organisationer stiftet fonde og legater til støtte for Foreningen Landeværnets virksomhed - for at sikre "dansk jord på danske hænder".

Lånefonden for sønderjylland

Lånefonden for Sønderjylland blev oprettet den 7. februar 2007 ved sammenlægning af tre mindre legater:

  • Elna og Louis Schottländers Legat
  • Sønderjydsk Lånefond H.K.K.
  • Gårdejer Wilhelm Carstens Legat

Den samlede kapital i Lånefonden for Sønderjylland var ved oprettelsen 6,2 mio. kr.

Fondens formål er mod en rimelig rente at yde lån til dansksindede landmænd til drift, bygningsforbedringer eller erhvervelse af landbrugsejendom i Sønderjylland.

Lån ydes kun med sikkerhed i fast ejendom.

Fondens bestyrelse er identisk med Landeværnets bestyrelse. Bevillingen af udlån og fondens øvrige løbende drift varetages af forretningsudvalget, bestående af formand, næstformand og sekretær.

Ansøgning om lån rettets til Landeværnets kontor, Jernbanegade 4, 6360 Tinglev.