Forside
Aktuelt
Lånevilkår
Ansøgning
Bestyrelse
Forretningsudvalg
Regnskab
Historie
Lånefonden
for Sønderjylland
Kontakt


  
CMS

Regnskab

Udvalgte regnskabstal (tkr.)                                            

 

 

 2016  2015

 2014

Renter af udlån

2.281  2.433  2.374
Renter af bankindestående  2 3    5
Kursregulering, værdipapirer      -1       52      83
Bestyrelsesmøder og generalforsamling   67       106 60
Løn/adm. honorar     482     453

    445

Tab + hensættelse på udlån                                    1.500 1.633 1.900
Årets resultat   134     135

 

47

 

Værdipapirer      295      297      357
Udlån  57.740 60.311 60.643
Bank og Sparekasser   9.218  6.400   4.237

 

Egenkapital

 

56.196

 

56.061

 

55.926

 

Korrektiver

 

 11.200

 

  9.700

 

  9.420

Antal lån        77        81        80
Bevilgede + udbetalte lån        12 14 11
(10.950) (12.750) (12.000)
 

 

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)

Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa

Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster