Forside
Aktuelt
Lånevilkår
Ansøgning
Bestyrelse
Forretningsudvalg
Regnskab
Historie
Lånefonden
for Sønderjylland
Kontakt


  
CMS

Regnskab

Udvalgte regnskabstal (tkr.)                                            

 

 

 2017  2016

 2015

Renter af udlån

2.326  2.281  2.433
Renter af bankindestående  0 2    3
Kursregulering, værdipapirer      38       -1      52
Bestyrelsesmøder og generalforsamling   52      67 106
Løn/adm. honorar     476     482

    453

Tab + hensættelse på udlån                                    1.455 1.500 1.633
Årets resultat   335     134

 

135

 

Værdipapirer      333      295      297
Udlån  59.069 57.740 60.311
Bank og Sparekasser   7.521  9.218   6.400

 

Egenkapital

 

56.532

 

56.196

 

56.061

 

Korrektiver

 

 10.500

 

11.200

 

  9.700

Antal lån        80        77        81
Bevilgede + udbetalte lån        13 12 14
(13.900) (10.950) (12.750)
 

 

REVISORER (valgt af generalforsamlingen)

Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 6200 Aabenraa

Gitte Hattesen, 6240 Løgumkloster